Tiada Kad Pelajar

Pelajar yang tidak memiliki kad pelajarnya sewaktu peperiksaan akhir adalah DILARANG untuk memasuki Dewan/ Bilik Peperiksaan sekiranya tiada.

  1. Kad Pelajar (Bukan kad pengenalan)
  2. Slip Menduduki Peperiksaan

Sebarang urusan berkaitan dengan Kad Pelajar, sila hubungi Pegawai Disiplin Jabatan / Penyelaras Hal Ehwal Pelajar di Jabatan atau Jabatan Hal Ehwal Pelajar.