Surat Lulus Penuh / Tamat Belajar selepas tahun 2010

  • Pelajar yang masih berstatus pelajar dan belum Lulus Penuh / Tamat Belajar tidak layak untuk mendapatkan Surat Lulus Penuh / Tamat Belajar, surat Lulus Penuh / Tamat belajar akan dikeluarkan pada Pelajar yang telah menamatkan pengajian.
  • Surat Pengesahan Pelajar dan Surat Lulus Penuh / Tamat belajar adalah DUA perkara yang BERBEZA. Sekiranya pelajar ingin mendapatkan surat Pengesahan Pelajar, Pelajar boleh mendapatkan surat tersebut melalui Portal iPUO masing-masing. (Rujuk kaedah mendapatkan pengesahan pelajar di Jabatan masing-masing.)
  • Bagi pelajar yang telah tamat latihan Industri, surat Lulus Penuh / Tamat belajar akan dijana selepas Keputusan Rasmi Peperiksaan Sesi Semasa. Mohon untuk merujuk manual/kaedah mendapatkan Surat Lulus Penuh / Tamat Belajar seperti lampiran dibawah.
  • Cetak sekiranya perlu
  • Sekiranya pelajar terlupa katalaluan iPUO, mohon merujuk kepada Penasihat Akademik atau Unit Teknologi Maklumat.