Gugur Kursus / Drop Kursus

Pelajar yang gagal mengugurkan kursus melebihi 4 minggu pengajian.

Pelajar tidak mendaftar/mengugurkan kursus dalam tempoh 2 minggu pengajian.

  • Pelajar yang tidak mendaftar/mengugurkan kursus dalam tempoh 2 minggu pengajian perlulah merujuk kepada penasihat akademik masing-masing.
  • Penasihat Akademik akan membantu pelajar dalam proses pendaftaran kursus selepas 2 minggu atau selepas tutup tempoh pendaftaran kursus pelajar
  • Penasihat Akademik boleh mendaftar atau mengugurkan kursus pelajar di dalam tempoh minggu ke 3 hingga minggu ke 4 pengajian (rujuk Tarikh-tarikh penting / Takwim UPep)

Setelah tamat tempoh pendaftaran/penguguran kursus oleh Penasihat Akademik, pelajar perlu membuat surat permohonan pendaftaran/penguguran kursus.

  • Surat permohonan tersebut perlu disahkan oleh Penasihat Akademik, Pensyarah Kursus dan disokong oleh Ketua Jabatan.
  • Surat yang telah lengkap perlu dihantar ke Unit Penilaian dan Peperiksaan Politeknik Ungku Omar untuk kelulusan daripada Ketua Unit Penilaian dan Peperiksaan.