Rayuan Keputusan Peperiksaan & Semak Semula Skrip Jawapan

Merujuk kepada keputusan rasmi Sesi DISEMBER 2018 bertarikh 15 MEI 2019.

Pelajar yang ingin membuat rayuan keputusan, boleh merujuk garis panduan seperti di lampiran atau pada akaun iPUO masing-masing atau menerusi makluman yang terdapat di Portal UPep (https://upep.mypolytech.com)

PERINGATAN
Kelewatan PERMOHONAN RAYUAN tidak akan dilayan dan tidak akan diproses.

Tarikh Akhir Permohonan : 27 MEI 2019

Muat Turun Panduan Rayuan

Leave a Reply