Pengambilan Transkrip oleh Wakil

Bagi pemohonan pengambilan transkrip melalui wakil, wakil perlu melampirkan maklumat seperti berikut.

  1. Surat rasmi daripada pelajar untuk wakil  (Mengandungi maklumat lengkap pelajar, maklumat lengkap wakil)
  2. Salinan kad pengenalan pelajar (berpalang) / salinan kad pelajar.
  3. Salinan kad pengenalan wakil (berpalang)

Surat rasmi, salinan kad pengenalan pelajar dan wakil perlu dibawa oleh wakil semasa datang untuk membuat tuntutan di kaunter Unit Penilaian dan Peperiksaan.

Seorang wakil TERHAD mengambil untuk 2 Orang Graduan Sahaja