Tiada Slip Menduduki Peperiksaan

Pelajar yang tidak memiliki kad pelajarnya sewaktu peperiksaan akhir adalah DILARANG untuk memasuki Dewan/ Bilik Peperiksaan sekiranya tiada.

  1. Kad Pelajar (Bukan kad pengenalan)
  2. Slip Menduduki Peperiksaan

Slip menduduki peperiksaan boleh didapatkan melalui Portal iPUO Pelajar, sekiranya terdapat sebarang masalah cetakkan slip sila hubungi Penasihat Akademik bagi mendapatkan bantuan.