Surat Pengesahan Pelajar

Sekiranya pelajar ingin mendapatkan surat Pengesahan Pelajar, Pelajar boleh mendapatkan surat tersebut melalui Portal iPUO masing-masing.

(Rujuk kaedah mendapatkan pengesahan pelajar di Jabatan masing-masing.)