Rayuan Keputusan Peperiksaan

Merujuk kepada keputusan rasmi Sesi JUN 2020 bertarikh 27 FEBRUARI 2021.

Pelajar yang ingin membuat rayuan keputusan, boleh merujuk garis panduan seperti di lampiran atau pada akaun iPUO masing-masing atau menerusi makluman yang terdapat di Portal UPep (https://upep.mypolytech.com)

PERINGATAN
Kelewatan PERMOHONAN RAYUAN tidak akan dilayan dan tidak akan diproses.

Pelajar digalakkan untuk menghantar permohonan lebih awal bagi mengelakkan surat permohonan tiba lewat di Unit Penilaian dan Peperiksaan

Tarikh Akhir Permohonan : 12 MAC 2021

Muat Turun Panduan Rayuan

Leave a Reply