Rayuan Keputusan dan Semak Semula Skrip Jawapan Sesi I : 2022/2023

Merujuk kepada keputusan rasmi Sesi I 2022/2023 bertarikh 25 Januari 2023.

Pelajar yang ingin membuat rayuan keputusan dan semakkan semula skrip jawapan, boleh merujuk garis panduan seperti di lampiran atau pada akaun iPUO masing-masing atau menerusi makluman yang terdapat di Portal UPep (https://upep.mypolytech.com)

PERINGATAN
Kelewatan PERMOHONAN RAYUAN tidak akan dilayan dan tidak akan diproses.

Pelajar digalakkan untuk menghantar permohonan lebih awal bagi mengelakkan surat permohonan tiba lewat di Unit Penilaian dan Peperiksaan

Tarikh Akhir Permohonan : 7 Februari 2023

Muat Turun Panduan Rayuan

Leave a Reply