Site icon UPep PUO

Keputusan Rasmi Sesi Disember 2018

Keputusan Rasmi Sesi Disember 2018

Sukacita dimaklumkan keputusan rasmi peperiksaan akhir bagi sesi Disember 2018 adalah pada 15 Mei 2019.

Pelajar boleh mula mencetak surat pengesahan lulus penuh / tamat belajar melalui Portal iPUO pelajar. Manual untuk muat turun surat pengesahan boleh didapatkan melalui rujukan :


https://upep.mypolytech.com/soaljawab/pengesahan/surat-lulus-penuh-tamat-belajar/

Exit mobile version