Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Sesi II 2021/2022 (SARJANA MUDA)

Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Sesi II 2021/2022 (SARJANA MUDA) boleh dimuatturun melalui iPUO Pelajar atau muatturun melalui pautan berikut : 

Slip Menduduki Peperiksaan Bagi Calon Peperiksaan Sarjana Muda Sudah Boleh Dicetak.

Sila pastikan calon membawa Kad Matrik pelajar dan Slip Menduduki Peperiksaan sewaktu menduduki peperiksaan

Pelajar dinasihatkan agar mematuhi peraturan-peraturan seperti yang terdapat dalam Garis Panduan https://upep.mypolytech.com/gpap/