Tarikh Pengambilan Transkrip Akademik

Merujuk kepada arahan Bahagian Peperiksaan dan Penilaian, Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti (BPN, JPPKK), mulai sesi JUN 2019, transkrip pelajar (Lulus Penuh/Tamat Belajar) akan mula diedarkan selepas tarikh lembaga bagi setiap sesi. Justeru itu, bagi sesi JUN 2019, transkrip akan diedar selepas 20 Februari 2020.

Walau bagaimanapun, pelajar yang telah lulus penuh/tamat pengajian boleh mencetak transkrip sementara (provisional) melalui Portal iPUO.