Rayuan Keputusan Peperiksaan Sesi I 2021/2022

Merujuk kepada keputusan rasmi Sesi I 2021/2022 bertarikh 26 FEBRUARI 2022.

Pelajar yang ingin membuat rayuan keputusan, boleh merujuk garis panduan seperti di lampiran atau pada akaun iPUO masing-masing atau menerusi makluman yang terdapat di Portal UPep (https://upep.mypolytech.com)

PERINGATAN
Kelewatan PERMOHONAN RAYUAN tidak akan dilayan dan tidak akan diproses.

Pelajar digalakkan untuk menghantar permohonan lebih awal bagi mengelakkan surat permohonan tiba lewat di Unit Penilaian dan Peperiksaan

Tarikh Akhir Permohonan : 12 MAC 2022

Muat Turun Panduan Rayuan