Memo Tatacara Permohonan Gantian Sijil dan Transkrip

Dengan segala hormatnya merujuk kepada petikan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan Politeknik Ungku Omar bertarikh 25 Februari 2022, mulai 1 MAC 2022, sebarang permohonan salinan gantian sijil dan transkrip akademik perlu disertakan dengan satu (1) *laporan polis.

info : Makluman ini telah dihebahkan melalui jabatan-jabatan akademik untuk makluman pelajar dan yang telah bergaduat pada 1 Mac 2022. Hebahan ini bertujuan memberi peringatan kepada para pelajar dan bekas pelajar yang telah bergaduat .

Memo makluman tatacara baharu boleh dirujuk pada pautan di bawah.

* Laporan Polis diperlukanbagi kes-kes gantian kehilangan atau kerosakan dokumen rasmi atas apa-apa sebab (bencana, kecurian, atau kerosakan akibat faktor peribadi atau semulajadi). Sekiranya belum pernah memohon transkrip berbahasa inggeris dan ingin membuat permohonan, laporan polis tidak diperlukan.