Makluman Pengambilan Transkrip Secara Pos

Sukacitanya dimaklumkan, setelah dipertimbangkan, Unit Penilaian dan Peperiksaan membenarkan Pengambilan Transkrip secara pos.

Walaubagaimana pun, para pelajar adalah diwajibkan untuk melengkapkan borang permohonan pos transkrip yang terdapat di dalam Portal UPep melalui pautan berikut :

https://upep.mypolytech.com/borang-borang/
(B PERMOHONAN POS TRANSKRIP.pdf)

Borang ini terhad kegunaannya bagi Graduan yang tamat pada sesi :

a) DISEMBER 2019 ke atas
b) SESI JUN 2012 – JUN 2018

Bagi graduan sesi DISEMBER 2018, JUN 2019 dan MAC 2019. Sila rujuk Portal Konvokesyen:
http://webapps1.puo.edu.my/konvokesyenPUO

Pemohonan perlulah mengikuti kaedah dan panduan yang tertera di dalam borang permohonan. Sekiranya terdapat kemuskilan atau pertanyaan, hubungi Pegawai Peperiksaan melalui Facebook Pegawai Peperiksaan PUO.

Terima kasih.