Makluman Penangguhan Pengambilan Sijil/Transkrip secara ‘Walk-In’

Merujuk kepada pengumuman PKP/PKPB/PKPP dari Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia, dukacitanya dimaklumkan permohonan pengambilan transkrip/sijil diploma secara Walk-In ditangguhkan berkuatkuasa 13 Januari 2021 (Rabu) sehingga diberitahu kelak. Walaubagaimana pun, proses permohonan pengeposan adalah seperti biasa mengikut prosedur permohonan yang telah ditetapkan.

Makluman akan dikongsikan melalui Portal UPep dan Facebook Pegawai Peperiksaan PUO.

Unit Penilaian dan Peperiksaan
https://upep.mypolytech.com